Antiad ve Siz

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk medeni kanunu, dernekler kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda Antalya Işadamları Derneği olarak sosyal sorumluluk bilinci, dayanışma ruhu ve liderlik vasıfları doğrultusunda, sürekli gelişim ilkesi ile hareket etmesini sağlamak...

+ DERNEK UYESI ODUL