Derneğimizin Amacı;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk medeni kanunu, dernekler kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda Antalya Işadamları Derneği olarak sosyal sorumluluk bilinci, dayanışma ruhu ve liderlik vasıfları doğrultusunda, sürekli gelişim ilkesi ile hareket etmesini sağlamak, diğer sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde, Antalya`nın ve ülkemizin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasında, sorunların çözümüne, Antalya`nın kendisine yakışır şekilde bir “Dünya Ticaret Başkenti” olmasına katkı sunmak, Antalya`lı iş adamlarının liderlik vasıflarını geliştirmek..