Üye Başvuru

  • Geleneksel ticaret ya da üretim yapanlar için; 1 Milyon TL ciro veya 10 kiși istihdam Hizmet üretenler için; istihdam çok ön planda olmamak kaydıyla 500.000 TL ciro ve/veya 10.000 TL vergi tahakkuk etmiș olmalı. Șirket sahibi olması șartıyla kadın adaylarda rakamsal veriler dikkate alınmayabilir.
  • Aday üyenin yüksek tahsilli olması, öncelikle aranan șarttır. Ancak ișinde, sosyal yașantısında bașarılı ve lider pozisyonuna gelmiș olanlar için tahsil durumu yeterli olmasa bile Yönetim Kurulu olumlu karar alabilir.
  • Aday üyenin tahsili ve ișindeki bașarısı ne olursa olsun dernek üyeleriyle uyum sağlayabilmesi ve derneğe ufuk kazandırıcı yararlı yönünün olması șarttır.
  • Aday üyenin vasıflarının derneğin tüzüğüne göre iș insanı vasfının, diğer vasıflarının önünde olması gerekmektedir.
  • Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmalıdır.
  • 25 yașını bitirmiș olmalı, firmasının sahibi veya ortağı olup, firmasını temsile yetkili Yönetim Kurulu Bașkanı veya Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.
  • Meslek sahibi olmalı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na en az 2 yıldır kayıtlı olmalıdır. Antalya’da yatırımı bulunan firma sahiplerinin Ticaret Oda kayıtlarının bașka ilde olması üye olması için engel bir durum değildir.
  • Sektöründe ve Antalya’da tanınan, etik kurallara uyan iș insanı olmalıdır.
  • Aday üyelerde en önemli özellik; sektöründe öne çıkmıș, ileri teknoloji kullanan, yenilik, icat veya geleneksel faaliyetlerle yüksek katma değer yaratan veya sektöründe vergi, ciro ve istihdamı ile Antalya ekonomisine ciddi katkı koyan iș insanı olmalıdır.
  • Üyelik teklifi yapan asli üyenin, ANTİAD’a en az 2 yıllık üyeliği olmalı, üyelik șartlarını layıkıyla yerinegetirmiș olmalı, üyeliğe alınacak kișinin toplantılara katılımı ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda takipçisi olmalıdır.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

FİRMA BİLGİLERİ